PH Sõvõ Ekstresi, õsõtõlmõş et mŸstahzarlarõ ve kŸrlŸ salam ŸrŸnlerinde yağ oksidasyonunu durdurur

PH Sõvõ Ekstresi
-►-PH Sõvõ …zŸt olmadan % 1 PH Sõvõ …zŸt

Pişmiş ŸrŸnler: 0 ” C soğutma.
Salam ŸrŸnleri: kuru oda 14 ” C.

PH Sõvõ …zŸtlŸ tampon sistemleri, aşağõdaki šzelliklerin kalitesini

Tampon pH 6 olan pişmiş ŸrŸnler: %80 - 100 uzun sŸreli kaliteyi artõrõr.
Tuzlu ŸrŸnler: % 80-150 uzatõlmõş kalite, taze ve hazõrlanmõş, pişmemiş ŸrŸnler: % 150 - 200 daha uzun sŸre.

 


Home | †R†N SERİSİ | PH Sõvõ tampon sistemleri | PH Sõvõ Sistemi | DŸnya Et EndŸstrisi | PH Sõvõ Ekstresi | Helal Jambon preparatlarõ | PH Sõvõ …zŸt Tampon | Geleneksel pişmiş Helal Jambon kŸrler | Helal Jambon Ÿretimi iin | PH Sõvõ Kalitesinin kanõtlanmõş gerekliği | Salam ŸrŸnŸ iin tamponlu | PH Liquid Belgium ve Belgosuc .....