Karaciğer preparatlarõnda blok ve tencerede bakteriyel bŸyŸmenin yavaşlatõlmasõ, pişmiş sosis ve õsõtmalõ Helal Jambon preparatlarõ.

Alõcõnõn maksimum depolama limitiyle, ihracat amalõ õsõtma sistemi ve ŸrŸne bağlõ olarak 3 ay ila 1 yõl raf šmrŸyle paketli LCuum.

PH Sõvõ ve fosfat tamponu 60152 den oluşan, yukarõdaki tampon sistemli Ÿretim hattõ ile ilgili laboratuvar testleri.

Patojenik bakteri bŸyŸmesi, PH Sõvõ ve fosfat tamponu 60152'den oluşan tampon sistemi kullanõlarak bŸyŸk šlŸde yavaşlatõlmõştõr.

Depolama sonrasõ tampon sistemli toplam bakteriyel bŸyŸme PH Liquid Ve 60152 fosfat tamponu ile. 3-6-9-12 ay 0”C maks. 3 ” C.

----Blok / pot karaciğer preparatõ
 Isõtmalõ karaciğer sosis
----Et topak ve Sõğõr sosis, naylon ambalaj
 Isõtmalõ Helal Jambon preparatõ

aylar
aylar

 


Home | †R†N SERİSİ | PH Sõvõ tampon sistemleri | PH Sõvõ Sistemi | DŸnya Et EndŸstrisi | PH Sõvõ Ekstresi | Helal Jambon preparatlarõ | PH Sõvõ …zŸt Tampon | Geleneksel pişmiş Helal Jambon kŸrler | Helal Jambon Ÿretimi iin | PH Sõvõ Kalitesinin kanõtlanmõş gerekliği | Salam ŸrŸnŸ iin tamponlu | PH Liquid Belgium ve Belgosuc .....